29 Οκτωβρίου 2021

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης «AWS Cloud Practitioner Essentials»

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων του διαδικτυακού
προγράμματος κατάρτισης ανέργων «AWS Cloud Practitioner Essentials», που θα
υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Amazon Web Services.


Σε κάθε επιτυχόντα/ωφελούμενο του προγράμματος κατάρτισης θα αποσταλεί από
τον ΟΑΕΔ ενημερωτικό email για την επιλογή του στο πρόγραμμα και για τα επόμενα
βήματα σχετικά με την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων της
σύγχρονης κατάρτισης.
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την Amazon Web
Services, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα υλοποιηθεί μέσω του
επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training
Partner) και περιλαμβάνει διαδικτυακή σύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 8 ωρών, με
στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνολογίες
cloud services.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα
λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης .

Δεν υπάρχουν σχόλια: