6 Οκτωβρίου 2021

Αναφορά της βουλεύτριας Πιερίας ΣΥΡΙΑ- ΠΣ Ε. Σκούφα για τη αντικατάσταση τμήματος αγωγού άρδευσης στη Ρητίνη


 Η Βουλεύτρια Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα καταθέτει Αναφορά
κατ’ άρθρο 125 ΚτΒ, για την από 30.09.2021 εξαιρετικά επείγουσα Επιστολή του
Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ρητίνης Πιερίας που επισημαίνει
ότι ο αγωγός άρδευσης που διέρχεται από τον οικισμό του άνω χωριού της Πιερίας
έχει διαρροές που εισέρχονται στα θεμέλια των παρακείμενων κατοικιών.
Συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει σοβαρή βλάβη σε μήκος αυτού, περίπου 300
μέτρων, παρότι ο αγωγός δεν είναι πολύ παλαιός. Λόγω της οικονομικής αδυναμίας
του ΤΟΕΒ Ρητίνης, ζητείται η χρηματοδότηση του έργου από το ΥΠΑΑΤ, το οποίο
είναι προϋπολογισμένο στα €116.000 και για το οποίο υφίσταται α) έτοιμη μελέτη
αντικατάστασης τμήματος του αγωγού και β) έγκριση περιβαλλοντικών όρων από
το 2017.
Επισυνάπτεται η στην αρχή μνημονευθείσα, από 30.09.2021 Επιστολή του ΤΟΕΒ
Ρητίνης Πιερίας.
Παρακαλούμε για την απάντησή σας, για τις ενέργειές σας και τη σχετική
ενημέρωσή μας αναφορικά προς αυτές.

Η καταθέτουσα Βουλεύτρια
Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα

Δεν υπάρχουν σχόλια: