23 Οκτωβρίου 2021

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

 Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορωνοϊού.


Χθες, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια
95.719 έλεγχοι, από τους οποίους οι 51.457 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Βεβαιώθηκαν συνολικά 264 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, ως
ακολούθως:
 102 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 100 πρόστιμα των 300 ευρώ και 2 των 150 ευρώ, ως
ακολούθως:
o 28 στη Θεσσαλονίκη,
o 17 στην Ήπειρο,
o 9 στη Δυτική Ελλάδα,
o 7 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 7 στην Κεντρική Μακεδονία,
o 7 στη Στερεά Ελλάδα,
o 6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
o 6 στη Θεσσαλία,
o 5 στο Νότιο Αιγαίο,
o 4 στη Δυτική Μακεδονία,
o 4 στην Κρήτη και

o 2 στην Πελοπόννησο.
Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 71.644 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 68.474
διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.170 των 150 ευρώ.
 12 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή ισάριθμων προστίμων
των 300 ευρώ,
o 5 στη Θεσσαλία,
o 4 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 2 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
o 1 στην Κεντρική Μακεδονία.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 195.979 ομοειδείς παραβάσεις.
 150 παραβάσεις και 6 συλλήψεις, για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας
(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά
άτομο κ.α.).
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για
παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών
διατάξεων και συγκεκριμένα:
Στην Κεντρική Μακεδονία,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για παραβίαση καραντίνας,
- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση
όρθιων πελατών,
- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και μία παράβαση στον πελάτη,

- 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη,
εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου
αριθμού ατόμων.
Στη Θεσσαλονίκη,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,
- 10.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και σύλληψη και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,
- 18 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες καταστημάτων,
- 5 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου
αριθμού ατόμων.
Στη Δυτική Ελλάδα,
- σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ
πρόστιμο στον πελάτη,
- σύλληψη και 300 ευρώ πρόστιμο σε πελάτη καταστήματος για χρήση
ψευδούς πιστοποιητικού υγείας,
- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και
εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Στερεά Ελλάδα,
- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση
πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4
πελάτες,
- 16 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,
προσωρινά υπευθύνους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
- 1.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς
ραντεβού,
- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες, καταστημάτων,
Στην Κρήτη,
- από 2.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες,
- 18 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες καταστημάτων.
Στο Νότιο Αιγαίο,
- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος για μη κατοχή των απαραίτητων πιστοποιητικών,
- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους
καταστημάτων.
Στα Ιόνια Νησιά, 15 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.
Στην Ήπειρο, 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από πελάτες
καταστημάτων.
Στην Πελοπόννησο, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Θεσσαλία, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Δυτική Μακεδονία, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας,
από εργαζόμενους και πελάτη καταστημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: