20 Οκτωβρίου 2021

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού


Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορωνοϊού.


Χθες, Τρίτη 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 86.825
έλεγχοι, από τους οποίους οι 47.598 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Βεβαιώθηκαν συνολικά 280 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις, ως
ακολούθως:
 100 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 95 πρόστιμα των 300 ευρώ και 5 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:
o 19 στη Δυτική Ελλάδα,
o 16 στη Θεσσαλονίκη,
o 14 στην Ήπειρο,
o 13 στην Κεντρική Μακεδονία,
o 7 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 6 στα Ιόνια Νησιά,
o 5 στη Θεσσαλία,
o 5 στη Δυτική Μακεδονία,
o 5 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
o 5 στο Νότιο Αιγαίο,
o 3 στην Πελοπόννησο,
o 1 στη Στερεά Ελλάδα και


o 1 στη Κρήτη.
Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 71.386 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 68.226
διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.160 των 150 ευρώ.
 9 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή ισάριθμων προστίμων
των 300 ευρώ, ως ακολούθως:
o 4 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 2 στην Αττική,
o 2 στην Ήπειρο και
o 1 στη Δυτική Μακεδονία.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 195.953 ομοειδείς παραβάσεις.
 169 παραβάσεις και 5 συλλήψεις, για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας
(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά
άτομο κ.α.).
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για
παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών
διατάξεων και συγκεκριμένα:
Στην Κεντρική Μακεδονία, 22 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση
μάσκας, από πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Θεσσαλονίκη,
- 9 παραβάσεις των 300 ευρώ σε καταστήματα για μη ανάρτηση του
μέγιστου αριθμού ατόμων εντός του καταστήματος,
- 24 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από πελάτες και
εργαζόμενους, καταστημάτων.

Στη Δυτική Ελλάδα,
- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο
καταστήματος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για είσοδο
πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ στον πελάτη,
- σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή
7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για είσοδο πελάτη χωρίς τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ενώ συνελήφθη ο πελάτης και του επιβλήθηκε το πρόστιμο
των 300 ευρώ,
- 9 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων.
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης
αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα
πιστοποιητικά και από 300 ευρώ σε 2 πελάτες,
- 12 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη,
εργαζόμενους και πελάτες, καταστημάτων.
Στην Αττική,
- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο εστιατρίου, με
επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες,
- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε εστιατόριο, με επιβολή 7ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά
και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες,
- Από 2.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καταστήματα για υπέρβαση αριθμού
ατόμων εντός των καταστημάτων,
- 2.300 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα , με επιβολή 7ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού ατόμων εντός του
καταστήματος και υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας
- 9 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από πελάτες,
προσωρινά υπεύθυνους και εργαζόμενους καταστημάτων.
Στην Κρήτη, 12 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από
εργαζόμενους , καταστημάτων.

Στη Θεσσαλία, 4 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Στερεά Ελλάδα,
- 3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο κομμωτηρίου, με επιβολή
15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για αναμονή 2 πελατών εντός του
καταστήματος και από 300 ευρώ στους 2 πελάτες,
- 1 παράβαση των 300 ευρώ σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας
μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,
- 19 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και
ιδιοκτήτες, καταστημάτων.
Στο Νότιο Αιγαίο, 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
πελάτη καταστήματος.
Στη Δυτική Μακεδονία, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας,
από εργαζόμενο και πελάτη, καταστημάτων.
Στα Ιόνια Νησιά,
- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά
και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,
- 17 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες
καταστημάτων.
Στο Βόρειο Αιγαίο, 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
ιδιοκτήτη, εργαζόμενο και πελάτες, καταστημάτων.
Στην Πελοπόννησο, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενο καταστήματος.
Στην Ήπειρο,
- 2 πρόστιμα των 300 ευρώ σε καταστήματα για μη ανάρτηση του μέγιστου
αριθμού ατόμων εντός του καταστήματος,

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και
εργαζόμενο καταστημάτων.
Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 18.009 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί
2.582 άτομα.
 Τέλος, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη
εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 404 ομοειδείς παραβάσεις.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας
υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: