5 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Χορήγηση βεβαίωσης σταφυλικής παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου


 Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας, διευκρινίζονται
τα εξής σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων σταφυλικής παραγωγής οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου:
 Η χορήγηση βεβαίωσης εκδίδεται από την Υπηρεσία μας βάσει της ηλεκτρονικής
Δήλωσης Συγκομιδής που υποβάλλει ο αμπελοκαλλιεργητής στις ψηφιακές υπηρεσίες
του Υπ.Α.Α.Τ., στην οποία ο δηλών συμπληρώνει τη συγκομισθείσα ποσότητα
σταφυλιών της τρέχουσας αμπελουργικής περιόδου και τον προορισμό της. Ο
αμπελοκαλλιεργητής έχει την πλήρη ευθύνη τόσο της έγκαιρης υποβολής της
δήλωσης μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, όσο και της ορθής συμπλήρωσης
αυτής.
 Στην ανωτέρω βεβαίωση της Υπηρεσίας μας αναγράφεται η συγκομισθείσα πρώτη
ύλη /σταφύλια καθώς και ο προορισμός της (οινοποίηση σε νόμιμο οινοποιείο για την
παραγωγή κρασιού κ.λ.π.), βάσει της δήλωσης συγκομιδής. Υπενθυμίζεται ότι η
απόσταξη δεν αποτελεί προορισμό της συγκομισθείσας ποσότητας, διότι τα
στέμφυλα αποτελούν υποπροϊόν της αμπέλου και όχι τη συγκομισθείσα πρώτη ύλη.
 Σε περίπτωση ελέγχου της δήλωσης συγκομιδής από την Υπηρεσία μας, ο
αμπελοκαλλιεργητής οφείλει να προσκομίσει όλα τα παραστατικά που
δικαιολογούν τις επιλογές του στη δήλωση συγκομιδής. Ο δηλών έχει πλήρη
ευθύνη και τις συνέπειες του νόμου σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης στοιχείων.
Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: