11 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 2021 Δ’/ΕΣΣΟ.


Από το Γ’ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στην
εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ανωτέρω σχετικό που αφορά σε πρόσκληση στρατευσίμων
2021 Δ’/ΕΣΣΟ, προκειμένου λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: