16 Νοεμβρίου 2021

3η Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών - Υπομέτρο 6.1


 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (Υπομέτρο 6.1 του
ΠΑΑ 2014-2020) κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, ότι δημοσιεύτηκε η 3 η πρόσκληση Υποβολής
αιτήσεων.
Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1, προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους για την
είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι
οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής
εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Στο ανωτέρω Υπομέτρο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 ετών που δεν έχουν
υπερβεί το 41 ο έτος της ηλικίας τους.
Σημειώνεται ότι προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι η υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) στην
οποία οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να έχουν ήδη προβεί με βάση την προδημοσίευση του Προγράμματος που
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης: 12-11-2021 έως 14-12-2021 και ώρα 13.00.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr , εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής –
γραφείο 3), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:
2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος 2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη
2. Στους Δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και
www.agrotikianaptixi.gr και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: