29 Νοεμβρίου 2021

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στον μαραθώνιο καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ στις 4-5 ΔεκεμβρίουΤο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 4-5 Δεκεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί ο Μαραθώνιος
Καινοτομίας «be a part of hack OAED crowdhackathon» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του ΟΑΕΔ, στο Innovathens (Πειραιώς 100, Γκάζι). Η εκδήλωση που διοργανώνει ο ΟΑΕΔ,
σε συνεργασία με την εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy, θα πραγματοποιηθεί
υβριδικά, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://crowdhackathon.com/neosoaed/apply/
Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο
την ενεργοποίηση φορέων και επιχειρήσεων (community activation) για τη δημιουργία
πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ, μέσα
από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact). Οι
βασικοί της στόχοι είναι η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών, η στήριξη
της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς
και η ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις που δημιουργούνται
γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με την απασχόληση και την ανεργία.
Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ενδεικτικά προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές,
οικονομολόγοι, νεοφυείς (startup) εταιρείες και γενικότερα όλοι όσοι έχουν μια ιδέα που
αφορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στους τομείς δραστηριότητας του ΟΑΕΔ και
ενδιαφέρονται να την αναπτύξουν και να την παρουσιάσουν σε πιλοτική εφαρμογή.
Ενδεικτικές θεματικές περιοχές του μαραθωνίου, είναι η καταπολέμηση ανεργίας, η σύζευξη
προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η
νέα επιχειρηματικότητα και η αναβάθμιση διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση
πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας περιλαμβάνει 3 στάδια:
 Δημόσια καταγραφή, συλλογή ιδεών και προβλημάτων για λύση και αποτύπωση
αναγκών που μπορούν να υποστηριχθούν με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές
 Διοργάνωση του μαραθωνίου
 Βράβευση των εφαρμογών που θα διακριθούν, συνεργασία με όλους τους
συμμετέχοντες φορείς και υποστήριξη για την παραγωγική εφαρμογή τους.
Για τις ομάδες που θα διακριθούν προβλέπονται χρηματικά βραβεία, ενώ για όλους τους
συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: