23 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ ενημερώνει τους
κτηνοτρόφους του νομού ότι έχουν εκδοθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων
έτους 2021.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018) άρθρο 3, καλούνται οι
κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στο νομό Πιερίας, να
προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας,
ταχ. δ/νση: 28 ης Οκτωβρίου 40, γραφ. 8, μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να λάβουν
γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης και να υποβάλουν τυχόν αιτήματα για
χωροταξική ανακατανομή. Κτηνοτρόφοι που δε θα ανταποκριθούν εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και αποποιούνται του δικαιώματος
ένστασης.
Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των κτηνοτρόφων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
σχετικές εγκύκλιες οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και αφορούν τόσο την
είσοδο όσο και την εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2351351104, 2351351121.

Δεν υπάρχουν σχόλια: