18 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ παραχώρησης κτιρίων που στεγάζονται κλινικές του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης για την φιλοξενία εγκαταλελειμμένων παιδιών με εισαγγελική παραγγελία

 
Έχουμε επανειλημμένως αναδείξει το πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα παιδιά που
βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στα Νοσοκομεία Παίδων.
Την επικινδυνότητα που προκύπτει για το προσωπικό και για τα Νοσηλευόμενα
παιδιά στις ίδιες κλινικές και φυσικά τις ακατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας και κοινωνικής
επανένταξης των εν λόγω παιδιών.


Με παρεμβάσεις μας ζητήσαμε την αποχώρηση των εγκαταλελειμμένων παιδιών και
την εξεύρεση χώρου για να φιλοξενούνται με ασφάλεια. Και ενώ υπάρχουν δεκάδες
κατάλληλα δημόσια κτίρια στην Αττική προωθείται λύση διάλυσης του Παιδιατρικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης παραχωρώντας 850τμ έκταση για την κατασκευή ειδικής
μονάδας φιλοξενίας των παιδιών, στην οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και λειτουργούν
κλινικές ΩΡΛ και η Παιδοχειρουργική, μέρος των οποίων τώρα λειτουργεί ως Κλινική
κορωνοϊού.
Αυτονόητο είναι ότι κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε. Να αξιοποιηθούν τα δεκάδες
εγκαταλελειμμένα Δημόσια κτίρια με την κατάλληλη στελέχωση ώστε να φιλοξενηθούν τα
παιδιά με ασφάλεια και να δοθεί έμφαση στην κοινωνική επανένταξή τους.
Κάτω τα χέρια από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: