18 Νοεμβρίου 2021

Ανοίγει ο δρόμος και για ψηφιακές γονικές παροχές και δωρεές – Πότε θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα


 Aνοίγει ο δρόμος και για ψηφιακές γονικές παροχές και δωρεές. Έως σήμερα η πλατφόρμα myproperty.aade.gov.gr επιτρέπει τη διενέργεια μιας «απλής» αγοραπωλησίας ακινήτου ηλεκτρονικά χωρίς να χρειαστεί οι συμβαλλόμενοι να επισκεφτούν την Εφορία.

Η ΑΑΔΕ έχει στα «σκαριά» την επέκταση και σε κάθε άλλη πράξη μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων. Και ειδικά σήμερα μετά την αύξηση του αφορολογήτου στα 800.000 ευρώ στις συγκεκριμένες πράξεις το ενδιαφέρον είναι τεράστιο.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Αυτή η δυνατότητα για το «κομμάτι» των γονικών παροχών – δωρεών θα ενεργοποιηθεί σύντομα και η διαδικασία πλέον θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, χωρίς να χρειαστεί οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώνουν δεκάδες χαρτιά και να επισκεφτούν την αρμόδια ΔΟΥ. Σε αυτό συμβάλλει βέβαια και ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου.

Ηλεκτρονική μεταβίβαση σε 9 βήματα

Η ενεργοποίησή του αναμένεται περί τα τέλη του έτους και στον εν λόγω φάκελο θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου οι φορολογούμενοι να μην χρειάζεται να τα συγκεντρώνουν από διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου με φυσική παρουσία.

Σήμερα ήδη υπάρχει η δυνατότητα μέσω του myProperty της ΑΑΔΕ να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μεταβίβασης χωρίς να επισκεφτούν την εφορία, αλλά ακολουθώντας μόνο μια απλή διαδικασία μέσω του υπολογιστή τους, η οποία έχει εννέα βήματα.

Ποια είναι αυτά;

• Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή

• Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet

• Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση

• Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος

• Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης

• Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)

• Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου

• Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή

• Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για γονική παροχή – δωρεά

Αυτή η δυνατότητα θα επεκταθεί και στις γονικές δωρεές και παροχές. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα επιτρέψουν ο έλεγχος να γίνεται αυτόματα μαζί με την ταυτότητα οφειλής η οποία θα περιέχει το ποσό του φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς που θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση γονικών παροχών/δωρεών είναι:

  • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος.
  • Τίτλοι κτήσεως του πωλητή.
  • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή.
  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή (εάν αυτός είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος ή μέλος σε εταιρεία ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 20 έτη). Διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση εξαίρεσης από την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία εκδίδεται από το e-EFKA.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων.
  • Βεβαίωση του δήμου του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το δωρούμενο ακίνητο (για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως/εντός οικισμού και για ακίνητα με κτίσματα).

Τι άλλο απαιτείται για τη διαδικασία

Ψηφιακά θα μπορούν να συγκεντρωθούν –ειδικά μετά την ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου- και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως:

  • Αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν στο δωρούμενο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίσμα μετά τις 14.03.1983 (εάν υπάρχει κτίσμα).
  • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή) ή Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε υπό κτηματογράφηση περιοχή).
  • Βεβαίωση μηχανικού που έχει ισχύ δύο μηνών, ότι δεν υπάρχει κτίσμα και υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα γονέα ή του δωρητή με το ίδιο περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου ή ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του Ν. 4495/2017.
  • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής συμπεριέλαβε τo ανωτέρω ακίνητo στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ετών 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (για χαριστική αιτία). Σε περίπτωση που ο παρέχων γονέας ή ο δωρητής δεν είχε στην κυριότητά του το ακίνητο ολόκληρη την τελευταία πενταετία, οφείλει να προσκομίσει: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει το χρόνο και τρόπο απόκτησης του ακινήτου και ότι δεν υποχρεούται να το δηλώνει στη δήλωση Ε9 των αντιστοίχων ετών. Η τελευταία θεωρείται από τη ΔΟΥ του εισοδήματος του μεταβιβάζοντος.

enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: