3 Νοεμβρίου 2021

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών-Αυξημένης δυσκολίας εξετάσεις με στόχο την θωράκιση της διαδικασίας απονομής συντάξεων"

 Ολοκληρώθηκε σήμερα ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης
λογιστών-φοροτεχνικών και δικηγόρων και μέσα στις επόμενες ημέρες οι
επιτυχόντες θα ενταχθούν στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων.


Τόσο η εκπαίδευση όσο και οι εξετάσεις ήταν αυξημένης δυσκολίας, όπως
αποδεικνύεται και από τον τελικό αριθμό των επιτυχόντων. Αυτό έγινε
προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό ότι οι πιστοποιημένοι θα
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους εγχειρήματος καθώς η
απονομή συντάξεων είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί υψηλές
ικανότητες και γνώσεις. Έτσι θωρακίζεται το ίδιο το σύστημα απονομής
αλλά και ενισχύεται με την εμπλοκή των καλύτερων λογιστών και
δικηγόρων.
Ο e-ΕΦΚΑ μερίμνησε για το αδιάβλητο των εξετάσεων καθώς τηρήθηκαν όλες
οι διαδικασίες ταυτοποίησης των εξεταζομένων καθώς και η μυστικότητα των
θεμάτων.
Αναλυτικά, από τους 1.200 αρχικά εγγεγραμμένους στον πρώτο κύκλο
εκπαίδευσης-πιστοποίησης:
-Οι 1.147 (96%) συμμετείχαν κανονικά στην εκπαίδευση ενώ οι υπόλοιποι 53
δεν συμμετείχαν καθόλου.
-790 είχαν δηλώσει πως θα συμμετάσχουν στην σημερινή εξέταση και 357
ζήτησαν εξαίρεση από την διαδικασία εξετάσεων λόγω υποχρεώσεων, ενώ θα
έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
-Στις σημερινές εξετάσεις συμμετείχαν τελικά 547 εκ των οποίων οι
επιτυχόντες είναι 179.
Τονίζεται επίσης πως οι μισοί από τους επιτυχόντες σημείωσαν πολύ υψηλές
βαθμολογίες άνω του 8/10, αποτέλεσμα της καλής προετοιμασίας τους.
Αύριο πρόκειται να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
για τους επιτυχόντες και μέσα στις επόμενες μέρες πρόκειται να ενταχθούν
στη διαδικασία απονομής συντάξεων. Με νεότερη ανακοίνωση θα
περιγράφεται η διαδικασία επιλογής των πιστοποιημένων από τους
ασφαλισμένους. Σε πρώτη φάση, θα έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν
συνταξιοδοτικές υποθέσεις του τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ και τ. ΟΑΕΕ. Οι κατηγορίες
αυτών των συντάξεων καλύπτουν περίπου το 75% του συνόλου των
νέων συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να ανακοινωθεί η έναρξη του 2 ου κύκλου
εκπαίδευσης-πιστοποίησης για 1.200 ακόμα λογιστές και δικηγόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: