28 Νοεμβρίου 2021

ΑΕΑ: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊο Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορωνοϊού.


Χθες, Σάββατο 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια
70.531 έλεγχοι, από τους οποίους οι 28.506 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Βεβαιώθηκαν συνολικά 288 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις, ως
ακολούθως:
 112 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και
επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:
o 34 στη Θεσσαλονίκη,
o 19 στην Ήπειρο,
o 17 στη Θεσσαλία,
o 10 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 8 στη Δυτική Ελλάδα,
o 8 στην Κεντρική Μακεδονία,
o 8 στην Πελοπόννησο,
o 4 στη Δυτική Μακεδονία και
o 4 στη Στερεά Ελλάδα.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 76.213 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 72.907
διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.306 των 150 ευρώ.
 7 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300
ευρώ, εκ των οποίων, 3 στο Βόρειο Αιγαίο, 2 στη Θεσσαλία και 2 στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 196.301 ομοειδείς παραβάσεις.
 168 παραβάσεις και 5 συλλήψεις, για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας
(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά
άτομο κ.α.).
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για
παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών
διατάξεων και συγκεκριμένα:
Στην Αττική,
- σύλληψη και 30.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καφέ και
στην επιχείρηση, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση
αναστολής λειτουργίας του καταστήματος. Επιπλέον 1 παράβαση σε πελάτη
στερούμενος τα απαραίτητα πιστοποιητικά,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ, με επιβολή
15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπεράριθμους πελάτες εντός του
καταστήματος,
- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
ιδιοκτήτη καταστήματος.
Στη Δυτική Ελλάδα,
- σύλληψη και 25.000 ευρώ πρόστιμο, σε προσωρινά υπεύθυνο
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας του καταστήματος,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε προσωρινά υπεύθυνο
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
1 παράβαση στον πελάτη,
- 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και
πελάτες καταστημάτων
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
Στην Κεντρική Μακεδονία,
- από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 επιχειρήσεις, με επιβολή 15ήμερης
αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση 4 πελατών, χωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και από 4 παραβάσεις στους πελάτες,
- 16 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες καταστημάτων.
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
1 παράβαση στον πελάτη,
- 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
1 παράβαση στον πελάτη,
- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, και
πελάτες καταστημάτων.
Στη Θεσσαλονίκη,
- 24 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων,
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλία,
- σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο κέντρου
διασκέδασης, με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπεράριθμούς
πελάτες εντός του καταστήματος,
- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες και
πελάτες καταστημάτων,
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
Στη Στερεά Ελλάδα, 22 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
ιδιοκτήτη, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.
Στα Ιόνια Νησιά, 12 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
πελάτες καταστημάτων.
Στην Κρήτη,
- 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και ιδιοκτήτες καταστημάτων,
- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
Στην Ήπειρο,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά
και 1 παράβαση στον πελάτη,
- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,
- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες
καταστημάτων.
Στην Πελοπόννησο,
- 10.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ - μπαρ, με επιβολή 30ήμερης αναστολής
λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά
και από 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες

- 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων.
Στο Βόρειο Αιγαίο, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από
πελάτη και εργαζόμενους καταστημάτων.
Στο Νότιο Αιγαίο, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.
Στη Δυτική Μακεδονία, 6 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας,
από εργαζόμενους και ιδιοκτήτη καταστημάτων.
Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 24.394 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί
2.703 άτομα.
 Τέλος, βεβαιώθηκε 1 παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη
εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά
461 ομοειδείς παραβάσεις.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας
υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: