20 Νοεμβρίου 2021

ΑΕΑ: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούΕντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορωνοϊού.
Χθες, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια
76.670 έλεγχοι, από τους οποίους οι 32.142 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Βεβαιώθηκαν συνολικά 339 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις, ως
ακολούθως:
 123 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και
επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300 ευρώ ως ακολούθως:
o 34 στη Θεσσαλονίκη,
o 25 στην Ήπειρο,
o 14 στην Κεντρική Μακεδονία,
o 13 στη Θεσσαλία,
o 10 στη Δυτική Ελλάδα,
o 10 στην Πελοπόννησο,
o 8 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 5 στη Δυτική Μακεδονία,
o 3 στη Στερεά Ελλάδα και
o 1 στα Ιόνια Νησιά.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 75.247 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 71.963
διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.284 των 150 ευρώ.
 14 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300
ευρώ, ως ακολούθως:
o 7 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
o 1 στη Πελοπόννησο.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 196.250 ομοειδείς παραβάσεις.
 199 παραβάσεις και 4 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας
(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά
άτομο κ.α.).
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για
παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών
διατάξεων και συγκεκριμένα:
Στη Θεσσαλονίκη,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας,
για εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση
στον πελάτη,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας,
για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,
- 42 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες καταστημάτων,
- 3 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλία,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο
καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας για
εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση
στον πελάτη,
- 17 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτες,
εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.
Στη Δυτική Ελλάδα,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας,
για εξυπηρέτηση 3 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 3
παραβάσεις στους πελάτες,
- 7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη,
εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.
Στην Κεντρική Μακεδονία,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση
στον πελάτη,
- 22 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,
εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον, 13 παραβάσεις, για μη
χρήση μάσκας, από επιβάτες οχημάτων και 1 για μη χρήση μάσκας σε
εξωτερικό χώρο με συνωστισμό,
- 3 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
Στη Δυτική Μακεδονία,
- από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 6 άτομα, για παραβίαση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων κατά την είσοδο τους στη χώρα,

- 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτη
εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων και λαϊκής αγοράς. Επιπλέον, 1
παράβαση, για μη χρήση μάσκας από επιβάτη οχήματος.
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων
πελατών,
- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και
πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον, 3 παραβάσεις, για μη χρήση μάσκας, σε
χώρο αναμονής ΚΤΕΛ.
Στα Ιόνια Νησιά,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση
στον πελάτη,
- 21 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες,
εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον, 1 παράβαση για μη
χρήση μάσκας από επιβάτη οχήματος.
Στην Κρήτη,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 2 παραβάσεις στους πελάτες,
- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες καταστημάτων.
Στην Αττική,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή
15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 3 πελατών, χωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και από 3 παραβάσεις στους πελάτες,
- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο,
- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων,
- 1 παράβαση για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών από επιβάτη
οχήματος.
Στην Ήπειρο,
- 7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων,
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
Στη Στερεά Ελλάδα, 23 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
ιδιοκτήτες, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.
Στο Βόρειο Αιγαίο, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενους και πελάτη καταστημάτων.
Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 23.181 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί
2.679 άτομα.
 Τέλος, βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη
εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά
450 ομοειδείς παραβάσεις.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας
υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: