30 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης για το
θέμα της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σας αναφέρει ότι
παρατηρείται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων, κυρίως του υπότυπου Η5N1, σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ιρλανδία), ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε και τα
πρώτο περιστατικό στη γειτονική Βουλγαρία.
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά ανίχνευση του ιού σε
άγρια πτηνά, τα οποία ανευρίσκονται στο πεδίο νεκρά ή ημιθανή. Προκειμένου
να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα
άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία, είναι επιβεβλημένη η συστηματική τήρηση των
μέτρων βιοασφάλειας και η υποχρεωτική συμμόρφωση με τις διατάξεις της
υπ’ αρ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ., «Θέσπιση
μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται «η απαγόρευση διατήρησης των
πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κ.λπ.):
α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε
περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων
από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές
β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας».

Το έντυπο του ΥΠ.Α.Α.Τ., στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα
βιοασφάλειας για τις συστηματικές και τις οικόσιτες εκτροφές βρίσκεται στον
ακόλουθο σύνδεσμο (www.minagric.gr - Αγρότης – Επιχειρηματίας -
Κτηνοτροφία - Πτηνά - Γρίπη πτηνών - Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των
πτηνών).
 

Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι
κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές και
να προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη διενέργεια
των απαραίτητων εξετάσεων.
 

Αναφορικά με τα άγρια πτηνά, το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και τα μέλη
ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή
επαφή με αυτά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί
θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κ.λπ.), παρακαλούνται να
ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες όταν εντοπίζουν νεκρά

ή ημιθανή πτηνά που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (ενδεικτικά
κύκνοι, αγριόχηνες, αγριόπαπιες). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν
οδηγίες από τις κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τη Διεύθυνση
Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για το
νόσημα του ΥΠ.Α.Α.Τ.).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη ασθένεια στα
τηλέφωνα του Τμήματος Κτηνιατρικής Πιερίας: 2351354100 &
2351354113 

Δεν υπάρχουν σχόλια: