1 Δεκεμβρίου 2021

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας: Εξετάσεις ενηλίκων - Δεκέμβριος 2021


Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:15 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ. 23510 46050). Η είσοδος στον χώρο του σχολείου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό (επίδειξη αρνητικού test, μάσκα, κλπ).


Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ekpthemata@dipe.pie.sch.gr έως και την Τρίτη 7-12-2021.

             

Δεν υπάρχουν σχόλια: