12 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 H EΛΜΕ Πιερίας για τη Δευτέρα 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 κηρύσσει, τρίωρη διευκολυ-
ντική στάση για τις τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου, ώστε οι συνάδελφοι – μέλη

του συλλόγου μας να κάνουν χρήση της στάσης εργασίας και τους καλεί όλους τους συ-
ναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές έξω από τα δικαστήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: