30 Δεκεμβρίου 2021

Αίτημα για ρύθμιση θεμάτων χρήσης γης περιοχής Δασοκτήματος Καρυών Ν.Πιερίας


 Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι:
Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμαρχε και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κατερίνης,
o φορέας που εκπροσωπούμε, το «Λίκνο των Μουσών», Ινστιτούτο Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πιερίας
Ολύμπου, έχει σαν στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του άυλου πλούτου της περιοχής μας.
Για το σκοπό αυτό διατυπώσαμε και ωριμάζουμε συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση για τη δημιουργία
θεματικού πάρκου με την ονομασία “MUSEIO” με θεματολογία τον Πολιτισμό, τη Μυθολογία, την Ιστορία,
το Περιβάλλον κλπ, στην περιοχή των Καρυών, στα Πιέρια Όρη του Δήμου Κατερίνης.
Η δημιουργία του θεματικού πάρκου θα δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης στην Πιερία και στην
ευρύτερη περιοχή.
Μετά από σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, λαϊκών συνελεύσεων, συλλογή υπογραφών στήριξης,
συναντήσεων με παράγοντες και απλούς πολίτες, πετύχαμε τη συναίνεση των πολιτών για το εγχείρημα.
Επειδή τα χωροταξικά θέματα και η χρήση γης άπτονται των δικών σας αρμοδιοτήτων, παρακαλούμε να
μεριμνήσετε ώστε να ρυθμιστεί κατάλληλα η χρήση γης της περιοχής αυτής.
Έτσι θα επιταχυνθεί σε μεγάλο βαθμό η υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους διευκρίνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: