5 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού


Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορωνοϊού.Χθες, Σάββατο 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια
67.836 έλεγχοι, από τους οποίους οι 30.223 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Βεβαιώθηκαν συνολικά 260 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις, ως
ακολούθως:
 121 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 118 πρόστιμα των 300 ευρώ και 3 των 150 ευρώ, ως
ακολούθως:
o 45 στη Θεσσαλονίκη,
o 12 στην Ήπειρο,
o 12 στην Κεντρική Μακεδονία,
o 9 στη Δυτική Ελλάδα,
o 9 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 9 στη Δυτική Μακεδονία,
o 8 στην Πελοπόννησο,
o 6 στη Θεσσαλία,
o 3 στη Στερεά Ελλάδα,
o 3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
o 3 στην Κρήτη και

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 77.041 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 73.699
διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.342 των 150 ευρώ.
 1 παράβαση για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300
ευρώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 196.337 ομοειδείς παραβάσεις.
 134 παραβάσεις και 6 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας
(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά
άτομο κ.α.).
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για
παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών
διατάξεων και συγκεκριμένα:
Στη Θεσσαλία,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 3 καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις στους πελάτες,
- 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους
και πελάτες καταστημάτων,
- 7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη κατοχή των απαραίτητων
πιστοποιητικών από πελάτες καταστημάτων,
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στην Κεντρική Μακεδονία,
- σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση
στον πελάτη,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση κανόνων
λειτουργίας,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων
πελατών,
- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων.
Στη Θεσσαλονίκη,
- σύλληψη προσωρινά υπευθύνου και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας,
για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,
- 15 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και
εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Δυτική Ελλάδα,
- σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για
εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση
στον πελάτη,
- 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων.
Στην Κρήτη,
- 15.000 ευρώ πρόστιμο σε αθλητικό σωματείο για μη χρήση μάσκας από
τους θεατές,
- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και
πελάτη καταστημάτων,

Δεν υπάρχουν σχόλια: