1 Ιανουαρίου 2022

ΕΥΧΕΣ- Πρωτοχρονιά 2022- Μυργιώτης Παναγιώτης

 Τμήσαντες τον άτμητο χρόνο δημιουργήσαμε
σταθμό - αφετηρία με 2022 λόγους αισιοδοξίας, με 365
λεωφόρους επωφελούς παρουσίας μας, ως διάττοντες
αστέρες επί της γης, ενστερνιζόμενοι το εμείς και
έχοντες λησμονήσει το εγώ του εγωισμού και της
υπερηφάνειας, της πηγής πολλών κακών. Να γίνουμε
συνδημιουργοί των προϋποθέσεων για την επί γης ειρήνη
και συναδέλφωση όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου
χρώματος, φυλής και πολιτιστικού επιπέδου.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Ο νέος χρόνος φορέας μόνο καλών.

 Μυργιώτης Παναγιώτης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: