5 Ιανουαρίου 2022

ANAKOINΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ' ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

 Σας ανακοινώνουμε αναφορικά με τις δηλώσεις για τη συμμετοχή κολυμβητών σε περίπτωση που λάβει χώρα ο εορτασμός των Αγίων Θεοφανίων την Πέμπτη 06-01-2022 και της τελετής ρίψης του Τιμίου Σταυρού στηθάλασσα, για τον καθαγιασμό των υδάτων τα κάτωθι:

1. Οι ενδιαφερόμενοι κολυμβητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στον εορτασμό των Αγίων Θεοφανίων, την Πέμπτη 06 Ιανουαρίου του έτους 2022, όπως δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κ.Λ.Θ/Γ ́ Λιμενικού τμήματος (τηλ: 23510-61209).

2. Οι δηλώσεις συμμετοχής των κολυμβητών θα γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 06-01-2022 ωρα 09: 00 , εφόσον αυτές συνοδεύονται οπωσδήποτε από πιστοποιητικό διαγνωστικού εργαστηριακού ελέγχου, ο οποίος (έλεγχος) ναέχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR, εντός των τελευταίων εβδομήντα δυο (72) ωρών ή εναλλακτικά με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την 06-01-2022 που να πιστοποιεί την αρνητική διάγνωση του ενδιαφερομένου κολυμβητή.

3. Ενδιαφερόμενοι κολυμβητές, που δεν θα υποβάλλουν εγκαίρως στο Κ.Λ.Θ/Γ ́ Λ/Τ ΣΚ. Κατερίνης , τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: