19 Ιανουαρίου 2022

Κοινή επιστολή της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και του Δημάρχου Δίου- Ολύμπου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την χρηματοδότηση αναπτυξιακού έργου στη Νότια Πιερία.

ΣΟΦΊΑ ΜΑΥΡΊΔΟΥ:
«Σε αγαστή συνεργασία με όλους τους Δήμους και τους τοπικούς
φορείς της Πιερίας, στηρίζουμε αναπτυξιακά έργα που εξυπηρετούν
την τοπική κοινωνία και οικονομία για την διασφάλιση της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας».


Η υλοποίηση έργων πνοής και ανάπτυξης αποτελεί προτεραιότητα για
την Αιρετή Περιφερειακή Αρχή στην Πιερία.

Σε συνεργασία και συνέργεια με τον κο Ευάγγελο Γερολιόλιο, Δήμαρχο
Δήμου Δίου Ολύμπου, συντονίζουμε τις ενέργειες της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας, καθώς με το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των
τοπικών Αυτοδιοικητικών Αρχών, προβήκαμε στην ωρίμανση μελέτης
εφαρμογής για την κατασκευή γέφυρας με τα συνοδά έργα διευθέτησης
του ρέματος ανάντι και κατάντι του τεχνικού καθώς και τμήματα
οδοποιίας που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη
οδοποιία επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6, για την βελτίωση
της διάβασης του «ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ» που χωροθετείται στο Δήμο Δίου

Ολύμπου και θα εξυπηρετεί το Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα και το Δ.Δ.
Κονταριώτισσας.

Προς τούτο υπεβλήθη από κοινού επιστολή – αίτημα χρηματοδότησης
για την κατασκευή γέφυρας με τα συνοδά έργα διευθέτησης του ρέματος
ανάντι και κατάντι του τεχνικού καθώς και τμήματα οδοποιίας που θα
απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη οδοποιία, για την
βελτίωση της διάβασης του «ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ» επί της Δευτερεύουσας
Επαρχιακής οδού Δ6, που χωροθετείται στο Δήμο Δίου Ολύμπου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης Απόστολος
Τζιτζικώστας καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με την
Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου και τις εμπλεκόμενες
οργανικές μονάδες – υπηρεσίες βρίσκονται πάντα με αλληλεγγύη, στο
πλευρό του πολίτη για την υλοποίηση έργων και δράσεων που στόχο
έχουν την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και της
κοινωνικής συνοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: