16 Ιανουαρίου 2022

Στο «σκάνερ» της Εφορίας ακίνητα, καταθέσεις και δαπάνες νοικοκυριών για δίδακτρα, φως, νερό, τηλέφωνο

 Από τον ηλεκτρονικό έλεγχο της ΑΑΔΕ θα περάσουν φέτος χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις με στόχο τον εντοπισμό φορολογούμενων που κρύβουν από την Εφορία τα πραγματικά τους εισοδήματα.  Στο «μάτι» των φορο-ελεγκτών βρίσκονται τα στοιχεία που αφορούν τις καταθέσεις, τα δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες, τα ακίνητα, τα μερίσματα, τα δίδακτρα και άλλες δαπάνες των νοικοκυριών.

Τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ΕΛΤΑ,  Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης καλούνται με  απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, να αποστείλουν στοιχεία για τις δαπάνες ή έσοδα των φορολογουμένων, που είχαν το 2021, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Τα στοιχεία αυτά, θα χρησιμοποιήσει η ΑΑΔΕ για να εμπλουτίσει το αρχείο της και να προχωρήσει σε διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίσει εστίες φοροδιαφυγής. Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ διενεργεί αυτόματα διασταυρώσεις των στοιχείων που αναγράφονται στους κωδικούς του εντύπου Ε1 και ανάλογα με τα ευρήματα είτε καλεί τους φορολογούμενους για διευκρινίσεις είτε  προχωρά  στην έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου.

Οι «ύποπτοι» κωδικοί

Οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών αφορούν:

 • Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος.
 • Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.
 • Τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κινήσεις τους, το υπόλοιπο των οποίων το 2021 ήταν μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ.
 • Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).
 • Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.
 • Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.
 • Τα εισοδήματα από ακίνητα και ειδικά αυτά που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.
 • Τα στοιχεία των ατόμων που φιλοξενεί ο υπόχρεος.
 • Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές, με στοιχεία των γιατρών που εισέπραξαν τις αμοιβές.
 • Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία υποβάλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές.
 • Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
 • Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ. Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων διαθέτουν πισίνες τις οποίες «κρύβουν» από τις φορολογικές αρχές.
 •  .newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: