9 Ιανουαρίου 2022

Το Γενικό Λύκειο Λιτοχώρου στην Κολωνία στο πλαίσιο Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229


Το Γενικό Λύκειο Λιτοχώρου στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ ΚΑ229 «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» με τίτλο
“Nachhaltigkeit lernen–Nachhaltigkeit leben” (Learn sustainability–Live
sustainability) συμμετείχε με επιτυχία σε συνάντηση των εταίρων που
πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας το διάστημα 29/11/2021 έως
3/12/2021. Εκ μέρους του Γενικού Λυκείου Λιτοχώρου συμμετείχαν η Διευθύντρια
του σχολείου, δρ Ξανθίππη Καραβίδα, ΠΕ02, και η κ. Ευθυμία Καρτσιούκα, ΠΕ02,
καθηγήτρια του Λυκείου, μαζί με εκπροσώπους από την Ιταλία, την Ουγγαρία, την
Πολωνία και την οικοδέσποινα της συνάντησης, Γερμανία που είναι και η
συντονίστρια του προγράμματος.
 Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζονται στην έννοια της αειφορίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος και, χάρη στις μετακινήσεις μαθητών και
εκπαιδευτικών, στην συγκριτική εξέταση του θέματος σε διαφορετικές χώρες.
Επιπλέων στόχος είναι η εργασία σε διαφορετικές πτυχές του προβλήματος σε κάθε
χώρα. Οι μαθητές, ακόμη, επιδιώκεται να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας (και
διεθνούς), κριτικής σκέψης, σύνταξης κειμένων, λήψης συνεντεύξεων, χρήσης ΤΠΕ,
όπως και βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στις ξένες γλώσσες. Η άμεση εμπειρία της
πολυπολιτισμικής Ευρώπης και η γνωριμία με ομότιμους Ευρωπαίους είναι επίσης
μια σημαντική πλευρά του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: