17 Μαρτίου 2022

-ΕΦΚΑ-Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2022


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων
και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε
στη συνεδρίαση της 17 ης Μαρτίου 2022 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των
κύριων και επικουρικών συντάξεων:
ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 Στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ
 Στις 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το
τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
 Στις 30 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το
τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: