12 Μαρτίου 2022

«Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. »

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε1. Την προσωρινή επιβολή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέωςοχήματος

μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων για ιδιαίτερους λόγους
ασφαλείας προς το σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από την 06.00
ώρα της 12/03/2022 και μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης
των κυκλοφοριακών συνθηκών, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο.
Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της από τη Χ/Θ 471+481 (όρια με Διεύθυνση Τροχαίας
Θεσσαλονίκης) μέχρι Χ/Θ 400+265 (όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας), εξαιρουμένων
όσων εκ των ανωτέρω οχημάτων έχουν τελικό προορισμό μέχρι και την πόλη της
Λαμίας.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα .
3. Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Της παραπάνω Απόφασης Απαγόρευσης Κυκλοφορίας εξαιρούνται:
Α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας.
Β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι.
Γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ. κ.α.)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: