29 Μαρτίου 2022

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ»

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. Φ.345.1/2/17053/Σ.778/24-03-2022 έγγραφο ΧΧΙV ΤΘ Ταξιαρχίας.
Σας γνωρίζουμε ότι από 29 έως 30 Μαρτίου 2022 και από 05 έως 06 Απριλίου 2022, θα
πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο Βολής


Αρμάτων Λιτοχώρου. Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ –ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ-
ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ - ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ - ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ - ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως

επικίνδυνες και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο07’ 00’’ Β λ: 22ο25’ 00’’ Α
2 φ: 40ο15’ 00’’ Β λ: 22ο25’ 00’’ Α
3 φ: 40ο15’ 00’’ Β λ: 22ο32’ 00’’ Α
4 φ: 40ο07’ 00’’ Β λ: 22ο32’ 00’’ Α
Παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας για την αποφυγή του διάπλου
της παρακείμενης ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση εντοπισμού
μη διαρραγέντα βλήματα, απαγορεύεται να τα αγγίζουν και να τα μετακινούν ενημερώνοντας άμεσα τις
πλησιέστερες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές .-
Ο Α/Φ

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: