Ο μετεωρισμός ή τυμπανισμός αποτελεί μία πολυπαραγοντική και αρκετά συχνή κατάσταση δυσφορίας, καθώς αφορά το 20-30% των ενηλίκων. Πρόκειται για το υποκειμενικό αίσθημα κοιλιακής διάτασης – η οποία συχνά είναι ορατή – και παρατηρείται τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε άτομα με πεπτικές διαταραχές.

Ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στον τυμπανισμό ανήκουν οι τροφικές δυσανεξίες, η δυσκοιλιότητα, η συσσώρευση εντερικών αερίων, τα έλκη και η ανισορροπία εντερικών βακτηρίων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εντοπίζεται η αιτία που προκαλεί τον τυμπανισμό ώστε να υπάρχει στενευμένη αντιμετώπιση του προβλήματος [16].

Πίνακας Περιεχομένων