10 Μαρτίου 2022

ΣΕΠΕ Πιερίας-Για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων εξαιτίας της κακοκαιρίας

Για δεύτερη συνεχή μέρα αποφασίστηκε από τους Δήμους του νομού μας η μη λει-
τουργία των σχολικών μονάδων.


Ως ΔΣ του ΣΕΠΕ Πιερίας ξεκαθαρίζουμε πως για όλους μας προέχει η ασφάλεια των

παιδιών. Εξίσου όμως σημαντική θεωρούμε πως είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολι-
κών μονάδων και η μη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Γι αυτό και θέλουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
1. τα σχολεία πρέπει να κλείνουν όταν υπάρχουν ανυπέρβλητες συνθήκες
2. οι υπηρεσίες των Δήμων έχουν την ευθύνη και πρέπει να φροντίζουν να καθαρίζονται οι
αυλές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι δρόμοι που οδηγούν στις σχολικές μονάδες
για την ασφαλή μετάβαση των παιδιών.

3. δε μπορεί να επαναπαύονται κάποιοι στην τηλεκπαίδευση. Για όλους εμάς η τηλεκπαί-
δευση δεν είναι ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν υπάρχουν πάντα και παντού οι υπο-
δομές για να πραγματοποιηθεί ούτε μπορούν οι γονείς να ανατρέπουν τον οικογενειακό

τους προγραμματισμό χωρίς σοβαρό λόγο ούτε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να υποβαθμί-
ζουμε το εκπαιδευτικό μας έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: