1 Μαρτίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ


O Ε.Ε.Σ. διευρύνει το κάλεσμα του, συγκεντρώνοντας τρόφιμα μακράς
διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να συνδράμει τους
πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην
Ουκρανία και χρήζουν άμεσης βοήθειας.
Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κατερίνης
Αγίας Παρασκευής 33
Τρίτη - Παρασκευή 18:00 - 19:00
Σάββατο 11:00 - 12:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: