30 Απριλίου 2022

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου στις 05/05/2022

image.png
Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 05.05.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Σύμφωνα με τη με αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/22 (ΦΕΚ 1882 Β/16.04.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00» η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο. Οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο θα συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη, αφού ενημερώσουν πρώτα την πρόεδρο.
Επισημαίνεται ότι κατά την είσοδο στο χώρο της συνεδρίασης θα γίνεται έλεγχος πιστοποιητικών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης (Ν. Έφεσος)
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
2. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση έκτασης 17.675,67 τ.μ. (Αμμορυχείο Λιτοχώρου)
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
3. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση μίσθωσης απλής χρήσης αιγιαλού (Λεπτοκαρυά)
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
4.Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών.
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
5. Αναγκαιότητα παράτασης συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID-19
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουριάτης
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο  «ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ»
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
7. Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστο χώρο
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
8. Kατανομή χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
9. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη των κενωθέντων περιπτέρων και για την κατάργηση ή μη των υφιστάμενων θέσεων αυτών στις Κοινότητες Κονταριώτισσας, Λιτοχώρου και Ν. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
10. Λήψη απόφασης για την ανέγερση μνημείου στη μνήμη των πεσόντων Νεοζηλανδών στην μάχη του Πλαταμώνα στις 15-16 Απριλίου 1941, στο Κάστρο του Πλαταμώνα
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
11. Λήψη απόφασης για θέσπιση προσωπικής και αποκλειστικής θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
12. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης, αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
13. Σύμβαση εκ νέου διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Ε. Πιερίας για την εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ (seatrac) σε παραλίες
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
14. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑΔΟΛ προς ΔΕΗ – αναγνώριση και εγγύηση του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: ΔΕΥΑΔΟΛ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

--
image.png

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: