19 Απριλίου 2022

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ2


Με άριστη οργάνωση και θετικές κριτικές ολοκληρώθηκε η συνάντηση
εκπαιδευτικών και μαθητών του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Together το
improve our Future” στην Βουλγαρία. Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης στο πλαίσιο
εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος οργάνωσε και υλοποίησε  εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Βουλγαρία, και συγκεκριμένα στην πόλη Φιλιππούπολη (Plovdiv).

Στο πρόγραμμα, το οποίο διήρκησε από τις 11/04 έως και 15/4/2022, συμμετείχαν
τρείς καθηγήτριες και πέντε μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης. Στο εν λόγω
πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την
Τουρκία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Βουλγαρία και την Ιταλία. Οι
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν: το Agrupamento de Escolas de Castro Daire από
την Πορτογαλία, το Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Târgu Bujor από την
Ρουμανία, το SU “Konstantin Velichkov” από τη Βουλγαρία, το Saniye Husamettin
Ozaltin Ortaokulu από την Τουρκία και το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης από
την Ελλάδα. Η υποδοχή όλων των συμμετεχόντων του προγράμματος έγινε από το
σχολείο: SU “Konstantin Velichkov” στη Φιλιππούπολη.
Οι στόχοι της συνάντησης - επίσκεψης περιγράφονται συνοπτικά  ως εξής:
 Συνάντηση συντονιστών  για την συνολική διαχείριση του προγράμματος,
προώθηση του προγράμματος, διάχυση αποτελεσμάτων, αρμοδιότητες κάθε
χώρας. Σχεδιασμός των κοινών δραστηριοτήτων μαθητών και καθηγητών  του
2 ου  έτους  του προγράμματος.
 Καθηγητές και μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες μικτών εθνικοτήτων και
διδάχθηκαν την έννοια και την λειτουργία της ομάδας, της αρχηγίας σε μια
ομάδα και όλες οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν
ομαδοσυνεργατικά.
 Οι ομάδες διδάχθηκαν μάθημα στη βουλγαρική γλώσσα και το βουλγάρικο
αλφάβητο, έγινε ξενάγηση στο σχολείο, παρουσίασή παραδοσιακών χορών
και φυτεύτηκαν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δέντρα στη αυλή του
σχολείου.
 Οι ομάδες δημιούργησαν μακέτες με Lego σε συγκεκριμένα θέματα που
προτάθηκαν από το σχολείο υποδοχής.
 Οι ομάδες μαθητών δημιούργησαν το καινούριο λογότυπο για το νέο project με
τίτλο: «Together we are the future» του etwinning
 Μαθητές και καθηγητές παρακολούθησαν Visual thinking Lab και τις μεθόδους
του και ζητήθηκε να κάνουν πρακτική.

 Αξιολόγηση της συνάντησης με συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους
μαθητές και καθηγητές των συμμετεχόντων χωρών
Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στη Φιλιππούπολη οι εκπαιδευτικοί και
οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετείχαν σε μια σειρά εκπαιδευτικών
και πολιτιστικών δράσεων. Πιο συγκεκριμένα:
 Επίσκεψη στη Μεγάλη Βασιλική Εκκλησία, το Αρχαιολογικό Στάδιο, το
Αρχαίο Αμφιθέατρο και ξενάγηση στη παλιά πόλη, τα παλιά αρχοντικά και
το φαρμακείο του Ιπποκράτη
 Επίσκεψη σε τοπική επιχείρηση – Ιππικό όμιλο
 Επίσκεψη στο Βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης και
σε Ιδιωτικό κολλέγιο Ιατρικής.
 Επίσκεψη στο Μουσείο Αεροπορίας και το Μοναστήρι του Μπάκοβο
Η επόμενη συνάντηση που θα είναι η τελευταία του προγράμματος θα
πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία το Μάιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: