28 Απριλίου 2022

Κρυφή διάταξη – μπόνους για ταχύτερη συνταξιοδότηση – Το δώρο στους ασφαλισμένους


Οσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης


Δύο «κλειδιά» για την αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης, ώστε να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, προβλέπει διάταξη του υπουργείου Εργασίας για τους ασφαλισμένους που βρίσκεται κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Συγκεκριμένα, όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης. Αρκεί να μην έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης.

Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη.

Η πρόβλεψη για δυνατότητα εξαγοράς συμπληρωματικού χρόνου ασφάλισης, αφενός μεν κατοχυρώνει τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (και επομένως, αποτρέπεται η απόρριψη της αιτήσεως συνταξιοδότησης), αφετέρου δε ενισχύει την ανταποδοτικότητα της σύνταξης, εφόσον προστίθεται συμπληρωματικός χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής.

Το πρώτο «κλειδί» αφορά ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Με το δεύτερο «κλειδί» παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

«Συντάξεις εμπιστοσύνης»

Στο μεταξύ, στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι πρώτες «συντάξεις εμπιστοσύνης» σε ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από το 2020 και μετά. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανέρχονται σε περίπου 75.000, εκ των οποίων οι 15.000 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το 2020, ενώ οι υπόλοιπες 60.000 αιτήσεις αφορούν το 2021 και τον Ιανουάριο της τρέχουσας χρονιάς, οι οποίες θα καταστούν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του μήνα.

Από τις 15.000 εκκρεμείς αιτήσεις του 2020, περίπου 7.000-8.000 φάκελοι συνταξιούχων θα διεκπεραιωθούν μέσω της νέας διαδικασίας «εμπιστοσύνης» προς τον ασφαλισμένο, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εισήγηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι αρμόδιοι θα προχωρήσουν στη διεκπεραίωση των 60.000 εκκρεμών αιτήσεων του 2020 και 2021, εκ των οποίων μόνο για το 25%, 15.000 αιτήσεις, υπάρχει εισήγηση και οι υπόλοιπες 45.000 θα αποδοθούν ως «συντάξεις εμπιστοσύνης».

Η πράξη απονομής σύνταξης θα εκδοθεί με βάση τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των δηλώσεων των ασφαλισμένων για την αναγνώριση χρόνου σύνταξης. Οι δηλώσεις των ασφαλισμένων θα γίνονται δεκτές χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν.

Ο έλεγχος των προσκομιζόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών θα γίνεται εκ των υστέρων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδοθούν ταχύτερα οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις και τα αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Μάρτιο οι οφειλές για την καταβολή κύριων συντάξεων ήταν 217 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να αποδοθούν έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης προς τους θεσμούς. Σημαντικός αριθμός των «συντάξεων εμπιστοσύνης» θα καταβληθούν έως το τέλος Μαΐου, ενώ η πλειονότητα θα αποδοθεί έως το τέλος Ιουνίου.

 in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: