22 Απριλίου 2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ &; ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ

 ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ

† Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας


Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Γιά ἀκόμη μία φορά ἑορτάζουμε τό Πάσχα!
Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄνοιξε δρόμο νά
διαβοῦμε ἀπό τή θάλασσα τῆς παρούσας ζωῆς, χωρίς νά
καταποντιστοῦμε.
 Μέ τήν Ἀνάσταση δέν πνιγόμαστε στό πέλαγος τῆς
ἀπελπισίας, διότι ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
 Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄνοιξε τόν δρόμο πρός
τόν οὐρανό.
 Μέ τήν Ἀνάσταση γινόμαστε οὐρανοπόροι.
Πάσχα, λοιπόν, ἡ Ἀνάσταση.
 Περνᾶμε ἀπό τό ψέμα στήν ἀλήθεια. Ἀπό τόν πόνο στήν
ἀγαλλίαση. Ἀπό τή μελαγχολία στήν αἰσιοδοξία.
 Περνᾶμε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ἀπό τά πρόσκαιρα στά
αἰώνια. Ἀπό τήν πίκρα στή γλυκύτητα.
 Περνᾶμε ἀπό τόν Σταυρό στήν Ἀνάσταση. Ἀπό τήν
ἁμαρτία στή λύτρωση. Ἀπό τή σκλαβιά στήν ἐλευθερία.
 Περνᾶμε ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς. Ἀπό τό φόβο στό
θάρρος. Ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία.
Ὁ Ἀναστημένος Χριστός ἀπευθύνεται σήμερα σέ ὅλους
ἐμᾶς, λέγοντας:
 Ἀνάσταση! Ἀνοῖξτε τίς καρδιές σας νά μπεῖ τό ἄδυτο φῶς
τῆς πίστεως.
 Ἀνάσταση! Σπογγίστε τά δάκρυα ὅσοι πενθεῖτε. Οἱ νεκροί
θά ἀναστηθοῦν.
 Ἀνάσταση! Ξυπνεῖστε οἱ νεκρωμένες ὑπάρξεις.

 Ἀνάσταση! Ἄς ἀφυπνιστοῦν οἱ χλιαρές συνειδήσεις.
 Ἀνάσταση! Ἄς σπάσουν οἱ ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτωλῶν
παθῶν.
 Ἀνάσταση! Ἄς ἀναστηθοῦν οἱ καρδιές μας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα !
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κ ί τ ρ ο υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς


Δεν υπάρχουν σχόλια: