15 Απριλίου 2022

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στο έργο «Συντήρηση και επέκταση τμημάτων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας»


 Τις εξελισσόμενες εργασίες αποκατάστασης και τοποθέτησης νέων στηθαίων
ασφαλείας οδού του τεχνικού έργου «Συντήρηση και επέκταση τμημάτων
στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας»,
επέβλεψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, που μετέβη στο
σημείο εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.
Το έργο, με χρηματοδότηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2020, υλοποιείται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
του Δήμου Κατερίνης και αφορά εργασίες αποκατάστασης ή τοποθέτησης νέων
στηθαίων ασφαλείας οδού κατάλληλου τύπου, αποξήλωση υφισταμένων παλαιών
(τσιμεντένιων κυρίως) οριοδεικτών και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών οδού
και πύκνωση αυτών όπου απαιτείται, καθώς και αποξήλωση υφισταμένων παλαιών
πινακίδων.

«Το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας προχωράει με ταχείς ρυθμούς, με
γνώμονα την ολοκλήρωση σημαντικών έργων οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση των υποδομών
της Πιερίας μας», υπογραμμίζει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα. Σοφία Μαυρίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: