18 Μαΐου 2022

Ανάκληση-Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι
το Πληροφοριακό Σύστημα και συγκεκριμένα η εφαρμογή που αφορά τις Ανακλήσεις
Ένταξης Πράξης-Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης-Μεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολογικές
Καλλιέργειες» έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και
την 15 η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.


Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια
ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη μπορούν να το πραγματοποιήσουν με αίτημά τους μέσω του
εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: