4 Μαΐου 2022

Μέτρο πρώιμης συγκομιδής σταφυλιών περιόδου 2021-2022». Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας,

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας,ανακοινώνεται ότι ξεκινάει στις 5 Μαΐου 2022 η υποβολή των αιτήσεων για το Μέτρο
Πρώιμης Συγκομιδής Σταφυλιών αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες

. Στο πρόγραμμα
μπορούν να λάβουν μέρος αμπελοτεμάχ
ια έκτασης τουλάχιστον 1 στρ. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής/παραγωγής από τους
αμπελοκαλλιεργητές, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις Κοινοτικές και Εθνικές
διατάξεις, για τις δύο (2) τελευταίες αμπελουργικές περιόδους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας έως
11 Μαΐου συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.
2351 351 311 της Υπηρεσίας μας.

Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

κ.α.α.

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: