12 Μαΐου 2022

«Ενημέρωση για την υλοποίηση του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» του ΠΑΑ 2014-2020»

Σας ενημερώνουμε ότι με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ.
874/28-3-2022 ξεκίνησε η υλοποίηση του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ που αφορά τη στήριξη
της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς γεωργούς. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης
(ΕΦΔ) είναι η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών της ΕΥΕ ΠΑΑ.


Στο υπο-Μέτρο 2.1 δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι Φορείς Παροχής Γεωργικών
Συμβουλών (πιστοποιημένοι από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τουλάχιστον τρεις
πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους στον καθένα), που θα παρέχουν συμβουλές στις
γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις.
Σύνδεσμοι από όπου μπορείτε να λάβετε σχετικό πληροφοριακό υλικό είναι οι εξής:
 Θεσμικό πλαίσιο, Πρόσκληση και αρχείο ερωτήσεων-απαντήσεων:
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-21-hrisi-symvoyleytikon-ypiresion
 Πιστοποιημένοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (δυνητικοί υποψήφιοι του
υπο-Μέτρου 2.1):
Στο www.elgo.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Δραστηριότητες → Σύστημα Παροχής
Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις → Νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις →
Επικαιροποιημένο Μητρώο.

Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Αγρ. Οικονομίας &; Κτηνιατρικής

κ.α.α.

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: