2 Μαΐου 2022

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»


Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό
κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 05.05.2022, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του
Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022)
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την
Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και
ώρα 06:00» η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω φυσικής παρουσίας όλων
των συμμετεχόντων.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης (Ν. Έφεσος)
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
2. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση έκτασης 17.675,67 τ.μ. (Αμμορυχείο
Λιτοχώρου)
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
3. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση μίσθωσης απλής χρήσης αιγιαλού
(Λεπτοκαρυά)
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
4. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για
την εκπόνηση και την υπογραφή μελετών.
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
5. Αναγκαιότητα παράτασης συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων
κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λόγω COVID-19
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουριάτης
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον Γυμναστικό Αθλητικό
Σύλλογο «ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ»
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
7. Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστο
χώρο
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
8. Kατανομή χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

2

Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη των κενωθέντων
περιπτέρων και για την κατάργηση ή μη των υφιστάμενων θέσεων
αυτών στις Κοινότητες Κονταριώτισσας, Λιτοχώρου και Ν. Πόρων του
Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
10. Λήψη απόφασης για την ανέγερση μνημείου στη μνήμη των πεσόντων
Νεοζηλανδών στην μάχη του Πλαταμώνα στις 15-16 Απριλίου 1941, στο
Κάστρο του Πλαταμώνα
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
11. Λήψη απόφασης για θέσπιση προσωπικής και αποκλειστικής θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ
Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
12. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης, αποδοχή χρηματοδοτήσεων και
αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
13. Σύμβαση εκ νέου διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Ε. Πιερίας για την
εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ (seatrac) σε παραλίες
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
14. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑΔΟΛ
προς ΔΕΗ – αναγνώριση και εγγύηση του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: ΔΕΥΑΔΟΛ
Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε τις
εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κατσαμάκα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια: