9 Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. πρωτ. Φ.345.1/5/33085/Σ.2260/01-09-2021 έγγραφο ΧΧΙV ΤΘ Ταξιαρχίας.
β) Το αριθ. πρωτ. Φ.345.1/1/11441/Σ.156/21-01-2022 έγγραφο ΧΧΙV ΤΘ Ταξιαρχίας.
Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 11 Μαϊου 2022 έως και 13 Μαϊου 2022 θα
πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής
Αρμάτων Λιτοχώρου. Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ - ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ -
ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ- ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ - ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ - ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως
επικίνδυνες και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:


1 φ: 40ο07’ 00’’ Β λ: 22ο25’ 00’’ Α
2 φ: 40ο15’ 00’’ Β λ: 22ο25’ 00’’ Α
3 φ: 40ο15’ 00’’ Β λ: 22ο32’ 00’’ Α
4 φ: 40ο07’ 00’’ Β λ: 22ο32’ 00’’ Α
Υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με (α) σχετική, ότι το πεδίο βολής Αρμάτων Λιτοχώρου είναι μόνιμα
ενεργοποιημένο από 16-09-2021 εως 31-05-2022. Παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε τα μέλη του
Συλλόγου σας όπως εντείνουν την προσοχή τους κατά τον διάπλου της παρακείμενης ευρύτερης θαλάσσιας
περιοχής .-
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: