24 Μαΐου 2022

Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα
διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού
Σχολείου, στις 3-6-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:15 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό
Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ. 23510 46050).

Η είσοδος στον χώρο του
σχολείου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με
πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να
υποβληθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
mail@dipe.pie.sch.gr έως και την Τρίτη 31-5-2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια: