25 Ιουνίου 2022

Ημερίδα Διάχυσης εμπειριών και αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΚΑ1 και ΚΑ2 Erasmus+Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στις 21/06/2022 στο
Συνεδριακό Κέντρο «ΕΚΑΒΗ», ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων και εμπειριών στο
πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ ΚΑ1 και ΚΑ2. Στην συνάντηση
συμμετείχαν καθηγητές διαφόρων σχολικών μονάδων και βαθμίδων από την
Κατερίνη, εκπρόσωποι του Δήμου Κατερίνης και μέλη της τοπικής κοινωνίας.
Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετείχε και ολοκλήρωσε με επιτυχία παρά τις
αντιξοότητες λόγω COVID τα παρακάτω προγράμματα:
 Με άριστη οργάνωση και θετικές κριτικές ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο «Together το improve our Future». Στο εν λόγω
πρόγραμμα συμμετείχαν σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την
Ελλάδα, την Τουρκία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Βουλγαρία και την
Ιταλία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν: το Agrupamento de Escolas
de Castro Daire από την Πορτογαλία, το Liceul Tehnologic „Eremia
Grigorescu” Târgu Bujor από την Ρουμανία, το Saniye Husamettin Ozaltin
Ortaokulu από την Τουρκία και το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης από
την Ελλάδα, το σχολείο SU “Konstantin Velichkov” της Βουλγαρίας και το
Liceo Rosa-Gianturco από τη Ιταλία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019 και
λόγω covid διήρκησε 3 έτη.
 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ισπανία, στην
πόλη της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS+ KA1 με τίτλο:
“Lidar: εκπαίδευση εκπαιδευομένων για εφαρμογή προηγμένων
τεχνολογιών”
Το πρόγραμμα αφορούσε τον τομέα της πληροφορικής και ήταν η πρώτη
μετακίνηση της σχολικής μονάδας στα πλαίσια την Διαπίστευσης (Χάρτης
κινητικότητας)
 To 2 Ο  ΕΠΑΛ Κατερίνης πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην πόλη της
Βαρκελώνης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS+ KA1 με τίτλο:
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε καινοτόμες τεχνολογίες νέων προϊόντων και
υπηρεσιών ».
και υλοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι ακόλουθες ροές:
1 η  Ροή:                  Οίνος με χαμηλό ή μηδενικό αλκοολικό βαθμό για τον
τομέα Γεωπονίας και

2 η  Ροή:                  Καινοτόμες τεχνολογίες σε μεθόδους ανίχνευσης της
αιθανόλης στα βιολογικά υγρά του οργανισμού για τον τομέα Υγείας.
 Στην ημερίδα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην απονομή της διαπίστευσης και τα
μελλοντικά σχέδια δράσης του σχολείου στα πλαίσια της. Το 2 ο  ΕΠΑΛ
Κατερίνης συμμετέχει διαχρονικά με επιτυχία στα προγράμματα Erasmus+ με
πολλαπλές δράσεις και συμμετοχή σχεδόν όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η επιτυχία των προηγούμενων χρόνων, έχει επιβραβευτεί από το ΙΚΥ με την
απονομή σχετικής Διαπίστευσης, η οποία ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα
στην σχολική μονάδα να συμμετέχει με απλές διαδικασίες αίτησης -
χρηματοδότησης σε όλα τα προγράμματα κινητικότητας «Βασικής δράσης 1»
(επιμόρφωση μαθητών και εκπαιδευτικών) για την χρονική περίοδο 2021-
2027.
Στην συνάντηση ενημέρωσης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι των
προγραμμάτων καθώς και όλες οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν για την επίτευξη
τους. Οι συμμετέχοντες μπόρεσαν μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό να δουν τα
στάδια των εργασιών στα παραπάνω προγράμματα, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και
μαθητές που συμμετείχαν μοιράστηκαν με το κοινό τις γνώσεις και τις εμπειρίες που
αποκόμισαν κατά την διάρκεια των μετακινήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: