24 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»


 Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 28.06.2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  των σχολείων του Δήμου Δίου-Ολύμπου
Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Ζουρζούρα
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  των σχολείων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Β΄ κατανομή 2022)
Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Ζουρζούρα
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου συμβουλίου για την επιθεώρηση-άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της Π.Ε. Πιερίας
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
5. Αντικατάσταση μέλους ΟΠΑΔΔΟ
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
6. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
7. Λήψη απόφασης για νέα θέση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών-ξαπλωστρών
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
8. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
9. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 53, εμβαδού 1.687,00 τ.μ., στη Τοπόλιανη Λιτοχώρου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
10. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου για να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους ιδιοκτησιών που προκύπτουν με βάση τη διορθωτική της Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μυλωνέρος
11. Τροποποίηση των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού Ύδρευσης -
Αποχέτευσης
Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Λιάπης
12. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν. Έφεσο για την πραγματοποίηση εκδήλωσης πολιτιστικού συλλόγου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: