19 Ιουνίου 2022

Το ανέκδοτο της ημέρας!

Τρία παιδιά από διαφορετικές χώρες, ένα από Γερμανία, ένα από Ρωσία κι ένα από Ελλάδα συναντιούνται σε ένα ξενοδοχείο κι αρχίζουν να γνωρίζονται και να κάνουν παρέα. Λέει λοιπόν το Γερμανάκι: «Ο πατέρας μου, έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο αμάξι! Δουλεύει σε μια τράπεζα 80 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, και ενώ σχολάει 15:30, στις 15:40 φτάνει στο σπίτι και αρχίζουμε να τρώμε.» Έρχεται η σειρά του μικρού Ρώσου και λέει: «Ο δικός μου πατέρας είναι πιλότος και έχει δικό του αεροπλάνο. Σχολάει στις 14:30 και 14:35 τρώμε!» Και στο τέλος λέει το Ελληνόπουλο: «Σιγά το πράγμα! Ο δικός μου πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 14:00 και στις 13:30 έχουμε ήδη φάει!»

Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/anekdoto-dhmosios/

 


Τρία παιδιά από διαφορετικές χώρες, ένα από Γερμανία, ένα από Ρωσία κι ένα από Ελλάδα συναντιούνται σε ένα ξενοδοχείο κι αρχίζουν να γνωρίζονται και να κάνουν παρέα. 

Λέει λοιπόν το Γερμανάκι: «Ο πατέρας μου, έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο αμάξι! Δουλεύει σε μια τράπεζα 80 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, και ενώ σχολάει 15:30, στις 15:40 φτάνει στο σπίτι και αρχίζουμε να τρώμε.» 

Έρχεται η σειρά του μικρού Ρώσου και λέει: «Ο δικός μου πατέρας είναι πιλότος και έχει δικό του αεροπλάνο. Σχολάει στις 14:30 και 14:35 τρώμε!» 

Και στο τέλος λέει το Ελληνόπουλο: «Σιγά το πράγμα! Ο δικός μου πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 14:00 και στις 13:30 έχουμε ήδη φάει!»

Δεν υπάρχουν σχόλια: