8 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό της εορτής του Αγίου Πνεύματος ως ημέρας τοπικής αργίας για τα εμπορικά καταστήματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι στο με αριθμό
ΦΕΚ 2780/τ.Β/03-06-2022 δημοσιεύθηκε η με αριθμό Οικ.
380081(1068)/27-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολου Τζτιτζικώστα, με την οποία ορίσθηκε η ημέρα
εορτασμού του Αγίου Πνεύματος ως τοπική αργία για τα εμπορικά
καταστήματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι οι εξαιρέσεις:
α) για τα καταστήματα που βρίσκονται σε τουριστικούς τόπους τα
οποία με διοικητική πράξη εργάζονται κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες),
καθώς και
β) οι περιλαμβανόμενες στα άρθρα 7 και 9 του Β.Δ.748/1966 όπως
αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ.63 του Ν.4808/2021
εξακολουθούν να ισχύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: