24 Ιουλίου 2022

Δήμος Δίου-Ολύμπου 9Θέματα ημερήσιας διάταξης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. (27/07/2022)


 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Ορισμός εκπροσώπου (και αναπληρωτή) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
2. Αποδοχή και 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου»
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
4. Ενημέρωση για Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ 2023
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λιτοχώρου
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
6. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης – Λιτόχωρο
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
7. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης – Λεπτοκαρυά
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
8. Έγκριση συγκρότησης ΔΣ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΟΠΑΔΔΟ)
Εισήγηση: Δημοτικός σύμβουλος, Νικόλαος Λαμπονίκος

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία


Δεν υπάρχουν σχόλια: