5 Ιουλίου 2022

Στο στόχαστρο των Αρχών τα κόστη των νοσηλειών του ιδιωτικού τομέα

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) επισημαίνει την ανάγκη ενασχόλησης των αρμοδίων με το θέμα της υπερκοστολόγησης νοσηλειών στον ιδιωτικό τομέα.

  Σε σύσκεψη που κατόπιν αιτήματος της Αρχής (ΣτΠ) , πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2022 στο Υπουργείο Υγείας, η Αρχή τόνισε την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο της Υγείας και επισήμανε, ότι ο συνδυασμός της οικονομικής με την υγειονομική κρίση που έχει οδηγήσει στην αύξηση χρήσης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας απαιτεί ο ΕΟΠΥΥ να συστηματοποιήσει τους ελέγχους και τις διοικητικές αποφάσεις του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην Υγεία ως δικαίωμα και όχι ως προνόμιο για όσους δύνανται να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος ή σε τυχόν υπερκοστολόγηση από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας.

  Με πρωτοβουλία της Αρχής και κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία στο ζήτημα των πρόσθετων χρεώσεων των πολιτών που κάνουν χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας βάσει συμβάσεων που ο ΕΟΠΥΥ συνάπτει με τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, και της αναβάθμισης θέσης νοσηλείας.  Η Αρχή τόνισε ότι το ζήτημα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις σε σχέση με την συνεπακόλουθη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και ότι άμεσες παρεμβάσεις απαιτούνται πρώτον, στην αλλαγή του ΕΚΠΥ και στην αποσαφήνιση της δωρεάν κάλυψης τέτοιου είδους υπηρεσιών, στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων με τα ΚΑΑ, και εν τέλει στον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος δημόσιων επενδύσεων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: