16 Ιουλίου 2022

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ


«Ο πατέρας μου, έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο αμάξι! Δουλεύει σε μια τράπεζα 80 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, και ενώ σχολάει 15:30, στις 15:40 φτάνει στο σπίτι και αρχίζουμε να τρώμε.» Έρχεται η σειρά του μικρού Ρώσου και λέει: «Ο δικός μου πατέρας είναι πιλότος και έχει δικό του αεροπλάνο. Σχολάει στις 14:30 και 14:35 τρώμε!» Και στο τέλος λέει το Ελληνόπουλο: «Σιγά το πράγμα! Ο δικός μου πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 14:00 και στις 13:30 έχουμε ήδη φάει!»  Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/anekdoto-dhmosios/
Ο πατέρας μου, έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο αμάξι! Δουλεύει σε μια τράπεζα 80 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, και ενώ σχολάει 15:30, στις 15:40 φτάνει στο σπίτι και αρχίζουμε να τρώμε.» Έρχεται η σειρά του μικρού Ρώσου και λέει: «Ο δικός μου πατέρας είναι πιλότος και έχει δικό του αεροπλάνο. Σχολάει στις 14:30 και 14:35 τρώμε!» Και στο τέλος λέει το Ελληνόπουλο: «Σιγά το πράγμα! Ο δικός μου πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 14:00 και στις 13:30 έχουμε ήδη φάει!»

Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/anekdoto-dhmosios/
«Ο πατέρας μου, έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο αμάξι! Δουλεύει σε μια τράπεζα 80 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, και ενώ σχολάει 15:30, στις 15:40 φτάνει στο σπίτι και αρχίζουμε να τρώμε.» Έρχεται η σειρά του μικρού Ρώσου και λέει: «Ο δικός μου πατέρας είναι πιλότος και έχει δικό του αεροπλάνο. Σχολάει στις 14:30 και 14:35 τρώμε!» Και στο τέλος λέει το Ελληνόπουλο: «Σιγά το πράγμα! Ο δικός μου πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 14:00 και στις 13:30 έχουμε ήδη φάει!»

Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/anekdoto-dhmosios/
«Ο πατέρας μου, έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο αμάξι! Δουλεύει σε μια τράπεζα 80 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, και ενώ σχολάει 15:30, στις 15:40 φτάνει στο σπίτι και αρχίζουμε να τρώμε.» Έρχεται η σειρά του μικρού Ρώσου και λέει: «Ο δικός μου πατέρας είναι πιλότος και έχει δικό του αεροπλάνο. Σχολάει στις 14:30 και 14:35 τρώμε!» Και στο τέλος λέει το Ελληνόπουλο: «Σιγά το πράγμα! Ο δικός μου πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 14:00 και στις 13:30 έχουμε ήδη φάει!»

Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/anekdoto-dhmosios/

Δεν υπάρχουν σχόλια: