19 Αυγούστου 2022

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

image.png

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 23.08.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου». 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης, τμήματος του υπ’ αριθμ. 98 τμχ, εμβαδού 3.000 τ.μ. στον Πλαταμώνα, για εγκατάσταση μάντρας οικοδομικών υλικών
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
2. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου προκειμένου να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους, που προκύπτουν με βάση την 321η διορθωτική της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
3. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου προκειμένου να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους, που προκύπτουν με βάση τις 53η και 312ηΔ διορθωτικές της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
4. Ορισμός μελών στην πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Φόλιος
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
6. Εισηγητική έκθεση εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
7. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή Πλαταμώνα
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
8. Γνωμοδότηση Δήμου Δίου-Ολύμπου επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή
10. Αποδοχή και 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
11. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Αθανασίου Μπάκα
Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή
12. Έγκριση ανέγερσης αποθηκευτικού χώρου σε μισθωμένο ακίνητο του Δήμου - Τροποποίηση σύμβασης
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
13. Ορισμός επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ, Ουρανία Κατσαμάκα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

--
image.png

Δεν υπάρχουν σχόλια: