24 Αυγούστου 2022

Επιμελητήριο Πιερίας: Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης συνεργασίας


Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης
συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης της ιστοσελίδας
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου Πιερίας.Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής βιογραφικών έως 15/9/2022, για σύναψη
συνεργασίας, με σύμβαση μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την παροχή
ανεξάρτητων υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης της ιστοσελίδας και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, YouTube) του Επιμελητηρίου Πιερίας,
με επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
Η διάρκεια της συνεργασίας, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του συνεργάτη
καθώς και οι λοιποί όροι, θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Επιμελητηρίου.
Κατάθεση βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@champier.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: